هاست

 • سرویس GH001 - مناسب سایت های شخصی ساده

  550,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
 • سرویس GH002 - مناسب سایت های شخصی ساده

  700,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 200 مگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
 • سرویس GH005 - مناسب سایت های ساده

  1,400,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
 • سرویس GH1001 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

  1,700,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • یک گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • تلفن و تیکت در تمام روزهای سال
 • سرویس GH1002 - مناسب سایت های نیمه حرفه ای

  2,000,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • دو گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال
 • سرویس GH1003 - مناسب سایت های حرفه ای شرکتی

  2,200,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • سه گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال
 • سرویس GH1005 - مناسب برای سایت های حرفه ای

  2,600,000/6 ماهیانه
  سفارش دهید
  • پنج گیگابایت فضا
  • دیتاسنتر برج میلاد
  • هارد دیسک SSD
  • پشتیبانی در تمام روزهای سال