برگزاری کلاس، جلسات و وبینار آنلاین

برگزاری کلاس، جلسات و وبینار آنلاین در سرورهای داخل کشور جهت برگزاری در سریع ترین زمان ممکن و کمترین قطعی
 • برگزاری نامحدود کلاس 60 نفره

  3,200,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کاربر آنلاین 60
  • موقعیت سرور ایران
  • ترافیک نامحدود
  • برگزاری وب کنفرانس نامحدود
  • امکان ضبط ویدیو
 • برگزاری نامحدود جلسات 100نفره

  4,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کاربر آنلاین 100
  • موقعیت سرور ایران
  • ترافیک نامحدود
  • برگزاری وب کنفرانس نامحدود
  • امکان ضبط ویدیو
 • برگزاری نامحدود جلسات 200نفره

  6,500,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کاربر آنلاین 200
  • موقعیت سرور ایران
  • ترافیک نامحدود
  • برگزاری وب کنفرانس نامحدود
  • امکان ضبط ویدیو
 • برگزاری نامحدود جلسات 500نفره

  18,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کاربر آنلاین 500
  • موقعیت سرور ایران
  • ترافیک نامحدود
  • برگزاری وب کنفرانس نامحدود
  • امکان ضبط ویدیو
 • برگزاری نامحدود جلسات 1000نفره

  25,000,000/ماهیانه
  سفارش دهید
  • کاربر آنلاین 1000
  • موقعیت سرور ایران
  • ترافیک نامحدود
  • برگزاری وب کنفرانس نامحدود
  • امکان ضبط ویدیو