مشاهده مقالات برچسب زده شده 'url'

 برطرف کردن مشکل urlهای فارسی

در صورتی که در سایت شما از صفخاتی با url فارسی استفاده شده است دستورات زیر را در فایل htaccess...